Sigurimi Jetë Shëndet Aksidente

  • Home
  • Sigurimi Jetë Shëndet Aksidente
sigurimi i shendetit

SIGURIMI JETË SHËNDET AKSIDENTE

Sigurimi Jetë Shëndet Aksidente garanton mbulimin e shpenzimeve për trajtimin mjekësor si nga sëmundjet ashtu edhe nga aksidentet duke ofruar gjithashtu përfitime në rast të paaftësive apo humbjen e jetës.

Ky sigurim ofron përfitimet e mëposhtme:

  • Mbulim të shpenzimeve mjekësore për trajtimin si pacient i shtuar;
  • Mbulim të shpenzimeve mjekësore për trajtimin si pacient ditor;
  • Mbulimin e shpenzimeve të transportit për rastet e urgjencës;
  • Përfitim monetar në rast paaftësie të përhershme apo të pjesshme nga Aksidentet;
  • Përfitim monetar në rast të humbjes së jetës për shkaqe natyrore apo aksidentale (i pagueshëm në favor të familjarëve apo përfituesit të përcaktuar më parë nga i siguruari).

Në varësi të kontratës, sigurimi i jetës dhe aksidenteve mund të përfshijë edhe përfitime të tjera:

  • Check Up mjekësor;
  • Karta e sigurimit.

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG-JETË !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?