Sigurimi Jeta dhe Shëndeti në Udhëtim

  • Home
  • Sigurimi Jeta dhe Shëndeti në Udhëtim
sigurimi i shendetit

SIGURIMI JETA DHE SHËNDETI NË UDHËTIM

Gjatë udhëtimit dhe qëndrimit në një shtet kudo nëpër botë, kontrata e sigurimit të jetës dhe shëndetit e ofruar nga Albsig Jetë sh.a. ju garanton qetësinë dhe sigurinë për mbulimin e çdo shpenzimi financiar për probleme mjekësore emergjente të papritura, të përfshira në kushtet e sigurimit.

Kjo kontratë sigurimi ofron mbulimet e mëposhtme:

  • Shpenzimet Mjekësore emergjente;
  • Shpenzimet e Riatdhesimit;
  • Humbjen e Jetës;
  • Primi i sigurimit përcaktohet në varësi të ditëve të qëndrimit, moshës së të siguruarit dhe destinacionit të udhëtimit/qëndrimit.

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG-JETË !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?