Sigurimi i Jetës dhe Aksidenteve

  • Home
  • Sigurimi i Jetës dhe Aksidenteve
sigurimi i shendetit

SIGURIMI I JETËS DHE AKSIDENTEVE

Sigurimi i Jetës dhe Aksidenteve ofron mbrojtje financiare për të siguruarin për çdo dëmtim trupor apo paaftësi të shkaktuar nga mjete të rastit ose nga pakujdesia. Ky sigurim ofrohet për personat me moshë deri 65 vjeç për rreziqet e poshtëshënuara:

  • Vdekja e të siguruarit për shkaqe natyrore apo aksidentale;
  • Paaftësia e përherëshme si pasojë e aksidentit;
  • Paaftësia e përkohëshme si pasojë e aksidentit;
  • Mbulim të shpenzimeve mjekësore për trajtimin e dëmtimit nga aksidenti.

Në varësi të kontratës, sigurimi i jetës dhe aksidenteve mund të përfshijë edhe përfitime të tjera:

  • Check Up mjekësor;
  • Karta e sigurimit.

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG-JETË !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?