Sigurimi Jetë Nxënësi dhe Studenti

  • Home
  • Sigurimi Jetë Nxënësi dhe Studenti
sigurimi i shendetit

SIGURIMI JETË NXËNËSI DHE STUDENTI

Kjo kontratë sigurimi është e konceptuar me synimin që të ofrojë për prindërit një mbështetje financiare në rast sëmundje apo aksidenti të fëmijës si dhe gjithashtu dhe për të krijuar një kulturë sigurimi. Nëpërmjet këtij sigurimi Albsig Jetë sh.a. garanton edhe institucionet arsimore duke ndarë përgjegjësi morale dhe financiare me ato, duke përmirësuar në këtë mënyrë edhe imazhin e vetë institucionit arsimor.

Ky sigurim ofron përfitimet e mëposhtme:

  • Shpenzimet mjekësore në rast aksidenti;
  • Paaftësinë e përkohshme;
  • Paaftësinë e përhershme;
  • Humbjen e jetës.

Në varësi të kontratës, sigurimi i jetës dhe aksidenteve mund të përfshijë edhe përfitime të tjera:

  • Check Up mjekësor;
  • Karta e sigurimit.

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG-JETË !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?