Medi-Guide- albsig Jete

Albsig Jetë sjell shërbimin e Opinionit të Dytë Mjekësor me kartën MediGuide

Partneriteti i shoqërisë Albsig Jetë me MediGuide MSO sjell tashmë shërbimin e opinioneve të dyta mjekësore prej të cilit po përfitojnë miliona njerëz në më shumë se 60 vende të botës. Për shoqërinë Albsig Jetë, partneriteti me një kompani si Mediguide, me një përvojë mbi 20 vjeçare dhe shtrirje globale, është jo vetëm një hap i madh në tregun e sigurimeve, por një tregues tepër domethënës i aftësisë së kësaj shoqërie për të identifikuar nevojën për një shërbim që për shqiptarët ka qenë gjithmonë shumë i vështirë, i kushtueshëm, apo i pamundur.

Pse duhet të blej sigurimin e jetës?

Pse duhet të blej sigurimin e jetës? Shumë ekspertë financiarë e konsiderojnë sigurimin e jetës si gur themeli i planifikimit të shëndoshë financiar. Mund të jetë një mjet i rëndësishëm në situatat e mëposhtme: 1. Zëvendëson të ardhurat për personat në ngarkim. Nëse...
Medi-Guide- albsig Jete

Albsig Jetë sjell shërbimin e Opinionit të Dytë Mjekësor me kartën MediGuide

Partneriteti i shoqërisë Albsig Jetë me MediGuide MSO sjell tashmë shërbimin e opinioneve të dyta mjekësore prej të cilit po përfitojnë miliona njerëz në më shumë se 60 vende të botës. Për shoqërinë Albsig Jetë, partneriteti me një kompani si Mediguide, me një përvojë mbi 20 vjeçare dhe shtrirje globale, është jo vetëm një hap i madh në tregun e sigurimeve, por një tregues tepër domethënës i aftësisë së kësaj shoqërie për të identifikuar nevojën për një shërbim që për shqiptarët ka qenë gjithmonë shumë i vështirë, i kushtueshëm, apo i pamundur.

Pse duhet të blej sigurimin e jetës?

Pse duhet të blej sigurimin e jetës? Shumë ekspertë financiarë e konsiderojnë sigurimin e jetës si gur themeli i planifikimit të shëndoshë financiar. Mund të jetë një mjet i rëndësishëm në situatat e mëposhtme: 1. Zëvendëson të ardhurat për personat në ngarkim. Nëse...

Produktet e Sigurimit

Sigurimi i Jetës për Hua

Polica e Sigurimi të Jetës për Hua është një instrument sigurimi që ofrohet për personat që marrin kredi në bankë.

Sigurimi i Jetës dhe Aksidenteve

Sigurimi Jetë dhe aksidente ofron mbrojtje financiare për të siguruarin për çdo dëmtim trupor apo paaftësi…

Sigurimi Jetë Shëndet Aksidente

Sigurimi Jetë Shëndet Aksidente garanton mbulimin e shpenzimeve për trajtimin mjekësor…

PUBLIKIME

SHERBIMET

Rrjeti Mjeksor

Kontrollo Vlefshmërin e Policës

Apliko Online

Raporto Dëmin Online

Bli Online

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG-JETË !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?