Sigurimi Jetë me Kursim

Shuma e sigurimit të Jetës në këtë kontratë është një përfitim i garantuar deri në fund të periudhës së sigurimit, ndërkohë që shuma e përfitueshme nga i siguruari në maturim të kontratës së sigurimit mund të jetë më e lartë në varësi të të ardhurave nga investimi i fondeve në dispozicion. Ky sigurim funksionon në formën e një depozite kursimi me këste mujore apo vjetore, e cila përfshin sigurimin e jetës të ndërthurur me investimin.

Në varësi të kontratës,  sigurimi i jetës me kursim mund të përfshijë edhe përfitime të tjera:

– Mbulim me sigurim për paaftësitë nga aksidentet;

– Karta e sigurimit.

Shuma e sigurimit të Jetës në këtë kontratë është një përfitim i garantuar deri në fund të periudhës së sigurimit, ndërkohë që shuma e përfitueshme nga i siguruari në maturim të kontratës së sigurimit mund të jetë më e lartë në varësi të të ardhurave nga investimi i fondeve në dispozicion. Ky sigurim funksionon në formën e një depozite kursimi me këste mujore apo vjetore, e cila përfshin sigurimin e jetës të ndërthurur me investimin.

Në varësi të kontratës,  sigurimi i jetës me kursim mund të përfshijë edhe përfitime të tjera:

– Mbulim me sigurim për paaftësitë nga aksidentet;

– Karta e sigurimit.

PUBLIKIME

SHERBIMET

Rrjeti Mjeksor

Kontrollo Vlefshmërin e Policës

Apliko Online

Raporto Dëmin Online

Bli Online

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG-JETË !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?