Sigurimi Jetë me Kursim

Shuma e sigurimit të Jetës në këtë kontratë është një përfitim i garantuar deri në fund të periudhës së sigurimit, ndërkohë që shuma e përfitueshme nga i siguruari në maturim të kontratës së sigurimit mund të jetë më e lartë në varësi të të ardhurave nga investimi i fondeve në dispozicion. Ky sigurim funksionon në formën e një depozite kursimi me këste mujore apo vjetore, e cila përfshin sigurimin e jetës të ndërthurur me investimin.

Në varësi të kontratës,  sigurimi i jetës me kursim mund të përfshijë edhe përfitime të tjera:

– Mbulim me sigurim për paaftësitë nga aksidentet;

– Karta e sigurimit.

Shuma e sigurimit të Jetës në këtë kontratë është një përfitim i garantuar deri në fund të periudhës së sigurimit, ndërkohë që shuma e përfitueshme nga i siguruari në maturim të kontratës së sigurimit mund të jetë më e lartë në varësi të të ardhurave nga investimi i fondeve në dispozicion. Ky sigurim funksionon në formën e një depozite kursimi me këste mujore apo vjetore, e cila përfshin sigurimin e jetës të ndërthurur me investimin.

Në varësi të kontratës,  sigurimi i jetës me kursim mund të përfshijë edhe përfitime të tjera:

– Mbulim me sigurim për paaftësitë nga aksidentet;

– Karta e sigurimit.

LIDHJET E DOBISHME

Albsig.sh.a

Albsig Invest

Autoriteti I Mbikeqyrjes Financiare

 

PUBLIKIME

Te Dhenat Financiare

Mediat

Mundesi Punesimi

Njoftime

Raporto Ankesat

SHERBIMET

Rrjeti Mjeksor

Kontrollo Vlefshmerin e Polices

Apliko Online

Raporto Demin Online

Bli Online

ZYRAT QENDRORE

Adresa : Rruga e Barrikadave, Albsig HQ, 1001 Tirane.

Tel: +355 42254664

E-mail: info@albsig-jete.al

NUIS: L92019017V

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG-JETË !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?