Sigurimi i Jetës dhe Aksidenteve të Minatorit

Sigurimi Jetë dhe aksidente për minatorin ofron mbrojtje financiare për të siguruarin për çdo dëmtim trupor apo paaftësi të shkaktuar nga mjete të rastit ose nga pakujdesia. Ky sigurim ofrohet për punonjësit e për personat me moshë deri 65 vjeç për rreziqet e poshtëshënuara;

 

  • Vdekja të siguruarit për shkaqe natyrore apo aksidentale;
  • Vdekja të siguruarit për shkaqe aksidentale;
  • Paaftësia e përherëshme si pasojë e aksidentit;
  • Paaftësia e përkohëshme si pasojë e aksidentit;
  • Mbulim të shpenzimeve mjekësore për trajtimin e dëmtimit nga aksidenti.

Sigurimi Jetë dhe aksidente për minatorin ofron mbrojtje financiare për të siguruarin për çdo dëmtim trupor apo paaftësi të shkaktuar nga mjete të rastit ose nga pakujdesia. Ky sigurim ofrohet për punonjësit e për personat me moshë deri 65 vjeç për rreziqet e poshtëshënuara;

  • Vdekja të siguruarit për shkaqe natyrore apo aksidentale;
  • Vdekja të siguruarit për shkaqe aksidentale;
  • Paaftësia e përherëshme si pasojë e aksidentit;
  • Paaftësia e përkohëshme si pasojë e aksidentit;
  • Mbulim të shpenzimeve mjekësore për trajtimin e dëmtimit nga aksidenti.

PUBLIKIME

SHERBIMET

Rrjeti Mjeksor

Kontrollo Vlefshmërin e Policës

Apliko Online

Raporto Dëmin Online

Bli Online

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG-JETË !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?