Sigurim Jete – Unit Linked

Sigurimi i Jetës Unit Linked është një kontratë sigurimi që kombinon sigurimin e jetës me fondet i investimit. Nëpërmjet këtij sigurimi, çdo individi i ofrohet mundësia që të sigurojë jetën për periudha të ndryshme kohe duke i  ofruar njëkohësisht mundësinë e pjesëmarrjes në fonde të ndryshme investimi, me nivele risku të ndryshme, sipas zgjedhjes së tij.

Ky sigurim është i përshtatshëm për çdo person i cili kërkon të kombinojë mbrojtjen financiare që ofron sigurimi i jetës (për familjen/pasardhësit) me mundësinë e përfitimit të të ardhurave nëpërmjet pjesmarrjes në fonde të ndryshme investimi me nivele risku/fitimi të zgjedhura nga ai vetë.

Sigurimi i Jetës Unit Linked është një kontratë sigurimi që kombinon sigurimin e jetës me fondet i investimit. Nëpërmjet këtij sigurimi, çdo individi i ofrohet mundësia që të sigurojë jetën për periudha të ndryshme kohe duke i  ofruar njëkohësisht mundësinë e pjesëmarrjes në fonde të ndryshme investimi, me nivele risku të ndryshme, sipas zgjedhjes së tij.

Ky sigurim është i përshtatshëm për çdo person i cili kërkon të kombinojë mbrojtjen financiare që ofron sigurimi i jetës (për familjen/pasardhësit) me mundësinë e përfitimit të të ardhurave nëpërmjet pjesmarrjes në fonde të ndryshme investimi me nivele risku/fitimi të zgjedhura nga ai vetë.

LIDHJET E DOBISHME

Albsig.sh.a

Albsig Invest

Autoriteti I Mbikeqyrjes Financiare

 

PUBLIKIME

Te Dhenat Financiare

Mediat

Mundesi Punesimi

Njoftime

Raporto Ankesat

SHERBIMET

Rrjeti Mjeksor

Kontrollo Vlefshmerin e Polices

Apliko Online

Raporto Demin Online

Bli Online

ZYRAT QENDRORE

Adresa : Rruga e Barrikadave, Albsig HQ, 1001 Tirane.

Tel: +355 42254664

E-mail: info@albsig-jete.al

NUIS: L92019017V

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG-JETË !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?