Sigurim Jetë Nxënësi dhe Studenti

Kjo kontratë sigurimi është e konceptuar me synimin që të ofrojë për prindërit një mbështetje financiare në rast sëmundje apo aksidenti të fëmijës si dhe gjithashtu dhe për të krijuar një kulturë sigurimi. Nëpërmjet këtij sigurimi Albsig Jetë sh.a. garanton edhe institucionet arsimore duke ndarë përgjegjësi morale dhe financiare me ato, duke përmirësuar në këtë mënyrë edhe imazhin e vetë institucionit arsimor.

Ky sigurim ofron përfitimet e mëposhtme:

 • Shpenzimet mjekësore në rast aksidenti;
 • Paaftësinë e përkohshme;
 • Paaftësinë e përhershme;
 • Humbjen e jetës.

Në varësi të kontratës,  sigurimi i jetës dhe aksidenteve mund të përfshijë edhe përfitime të tjera:

 • Check Up mjekësor;
 • Karta e sigurimit.

Kjo kontratë sigurimi është e konceptuar me synimin që të ofrojë për prindërit një mbështetje financiare në rast sëmundje apo aksidenti të fëmijës si dhe gjithashtu dhe për të krijuar një kulturë sigurimi. Nëpërmjet këtij sigurimi Albsig Jetë sh.a. garanton edhe institucionet arsimore duke ndarë përgjegjësi morale dhe financiare me ato, duke përmirësuar në këtë mënyrë edhe imazhin e vetë institucionit arsimor.

Ky sigurim ofron përfitimet e mëposhtme:

 • Shpenzimet mjekësore në rast aksidenti;
 • Paaftësinë e përkohshme;
 • Paaftësinë e përhershme;
 • Humbjen e jetës.

Në varësi të kontratës,  sigurimi i jetës dhe aksidenteve mund të përfshijë edhe përfitime të tjera:

 • Check Up mjekësor;
 • Karta e sigurimit.

LIDHJET E DOBISHME

Albsig.sh.a

Albsig Invest

Autoriteti I Mbikeqyrjes Financiare

 

PUBLIKIME

Te Dhenat Financiare

Mediat

Mundesi Punesimi

Njoftime

Raporto Ankesat

SHERBIMET

Rrjeti Mjeksor

Kontrollo Vlefshmerin e Polices

Apliko Online

Raporto Demin Online

Bli Online

ZYRAT QENDRORE

Adresa : Rruga e Barrikadave, Albsig HQ, 1001 Tirane.

Tel: +355 42254664

E-mail: info@albsig-jete.al

NUIS: L92019017V

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG-JETË !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?