Sigurimi Jetë Shëndet Aksidente

Sigurimi Jetë Shëndet Aksidente garanton mbulimin e shpenzimeve për trajtimin mjekësor si nga sëmundjet ashtu edhe nga aksidentet duke ofruar gjithashtu përfitime në rast të paaftësive apo humbjen e jetës.

Ky sigurim ofron përfitimet e mëposhtme:

  • Mbulim të shpenzimeve mjekësore për trajtimin si pacient i shtuar;
  • Mbulim të shpenzimeve mjekësore për trajtimin si pacient ditor;
  • Mbulimin e shpenzimeve të transportit për rastet e urgjencës;
  • Përfitim monetar në rast paaftësie të përhershme apo të pjesshme nga Aksidentet;
  • Përfitim monetar në rast të humbjes së jetës për shkaqe natyrore apo aksidentale (i pagueshëm në favor të familjarëve apo përfituesit të përcaktuar më parë nga i siguruari).

Në varësi të kontratës,  sigurimi i jetës dhe aksidenteve mund të përfshijë edhe përfitime të tjera:

– Check Up mjekësor;

– Karta e sigurimit.

Kushtet e Kontratës

Sigurimi Jetë Shëndet Aksidente garanton mbulimin e shpenzimeve për trajtimin mjekësor si nga sëmundjet ashtu edhe nga aksidentet duke ofruar gjithashtu përfitime në rast të paaftësive apo humbjen e jetës.

Ky sigurim ofron përfitimet e mëposhtme:

  • Mbulim të shpenzimeve mjekësore për trajtimin si pacient i shtuar;
  • Mbulim të shpenzimeve mjekësore për trajtimin si pacient ditor;
  • Mbulimin e shpenzimeve të transportit për rastet e urgjencës;
  • Përfitim monetar në rast paaftësie të përhershme apo të pjesshme nga Aksidentet;
  • Përfitim monetar në rast të humbjes së jetës për shkaqe natyrore apo aksidentale (i pagueshëm në favor të familjarëve apo përfituesit të përcaktuar më parë nga i siguruari).

Në varësi të kontratës,  sigurimi i jetës dhe aksidenteve mund të përfshijë edhe përfitime të tjera:

– Check Up mjekësor;

– Karta e sigurimit.

Kushtet e Kontratës

PUBLIKIME

SHERBIMET

Rrjeti Mjeksor

Kontrollo Vlefshmërin e Policës

Apliko Online

Raporto Dëmin Online

Bli Online

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG-JETË !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?