COVID-19

Marrja e masave në kushtet e epidemisë

COVID-19

 Urdhri Nr. 3, datë 23/03/2020 per “Marrjen e masave në kushtet e epidemisë COVID-19” pë r shoqë rine ALBSIG JETE Sh.a. pë rmbledh:

 

          Planin e Masave për vazhdimësinë e biznesit (BCP – Business Continuity Plan);

          Planin e veprimit në lidhje me reduktimin e stafit dhe/apo orareve në punë;

          Planin e veprimit për të realizuar vazhdimësinë e shërbimit ndaj klientëve;

          Planin e veprimit për realizimin e raportimeve periodike (financiare dhe statistikore) në Autoritet;

Urdhëri

LIDHJET E DOBISHME

Albsig.sh.a

Albsig Invest

Autoriteti I Mbikeqyrjes Financiare

 

PUBLIKIME

Te Dhenat Financiare

Mediat

Mundesi Punesimi

Njoftime

Raporto Ankesat

SHERBIMET

Rrjeti Mjeksor

Kontrollo Vlefshmerin e Polices

Apliko Online

Raporto Demin Online

Bli Online

ZYRAT QENDRORE

Adresa : Rruga e Barrikadave, Albsig HQ, 1001 Tirane.

Tel: +355 254770

E-mail: info@albsig-jete.al

NUIS: L92019017V