Sigurim Jetë me Mbijetesë (Endowment)

Sigurimi i Jetës (me Mbijetesë) është një kontratë sigurimi që kombinon sigurimin e jetës me një investim. Shuma e Siguruar e përcaktuar në këtë kontratë është e garantuar dhe e pagueshme pavarësisht nëse i siguruari mbijeton apo jo deri në maturim të kontratës së sigurimit. Përfitimi financiar është i përfitueshëm i plotë dhe në mënyrë të menjëherëshme. Ky sigurim është i përshtatshëm për çdo person i cili ka të ardhura fikse mujore dhe pas një periudhe 10, 15, apo 20 vjeçare planifikon të ketë të garantuar një shumë të përcaktuar parash duke ofruar:

  • Përfitim financiar për pasardhësit (familjen);
  • Përmbushje e objektivave të kursimit;
  • Krijimin e një fondi për të përmbushur në afatgjatë një objektiv të caktuar investimi.

Ky sigurim ofron gjithashtu një mundësi mjaft interesante edhe për punëdhënësit, të cilët nëpërmjet këtij produkti mund të pasurojnë politikat e tyre të administrimit të stafit si për motivimin ashtu edhe për menaxhimin e lëvizjeve të personelit. Nëpërmjet këtij produkti çdo punonjës do të ndjehet i incentivuar që të jetë sa më gjatë pjesë e institucionit/kompanisë në mënyrë që të përfitojë shumën e garantuar të sigurimit. Në varësi të kontratës,  sigurimi i jetës me kursim mund të përfshijë edhe përfitime të tjera:

– Mbulim me sigurim për aksidentet;

– Mbulim me sigurim për sëmundjet kritike;

– Karta e sigurimit.

Sigurimi i Jetës (me Mbijetesë) është një kontratë sigurimi që kombinon sigurimin e jetës me një investim. Shuma e Siguruar e përcaktuar në këtë kontratë është e garantuar dhe e pagueshme pavarësisht nëse i siguruari mbijeton apo jo deri në maturim të kontratës së sigurimit. Përfitimi financiar është i përfitueshëm i plotë dhe në mënyrë të menjëherëshme. Ky sigurim është i përshtatshëm për çdo person i cili ka të ardhura fikse mujore dhe pas një periudhe 10, 15, apo 20 vjeçare planifikon të ketë të garantuar një shumë të përcaktuar parash duke ofruar:

  • Përfitim financiar për pasardhësit (familjen);
  • Përmbushje e objektivave të kursimit;
  • Krijimin e një fondi për të përmbushur në afatgjatë një objektiv të caktuar investimi.

Ky sigurim ofron gjithashtu një mundësi mjaft interesante edhe për punëdhënësit, të cilët nëpërmjet këtij produkti mund të pasurojnë politikat e tyre të administrimit të stafit si për motivimin ashtu edhe për menaxhimin e lëvizjeve të personelit. Nëpërmjet këtij produkti çdo punonjës do të ndjehet i incentivuar që të jetë sa më gjatë pjesë e institucionit/kompanisë në mënyrë që të përfitojë shumën e garantuar të sigurimit. Në varësi të kontratës,  sigurimi i jetës me kursim mund të përfshijë edhe përfitime të tjera:

– Mbulim me sigurim për aksidentet;

– Mbulim me sigurim për sëmundjet kritike;

– Karta e sigurimit.

PUBLIKIME

SHERBIMET

Rrjeti Mjeksor

Kontrollo Vlefshmërin e Policës

Apliko Online

Raporto Dëmin Online

Bli Online

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG-JETË !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?