Sigurim Jete i Studentit Jashtë Shtetit

Sigurimi i Jetës Unit Linket është një kontratë sigurimi që kombinon sigurimin e jetës me fondet i investimit. Nëpërmjet këtij sigurimi, çdo individi i i ofrohet mundësia që të sigurojë jetën për periudha të ndryshme kohe duke i  ofruar njëkohësisht mundësinë e pjesëmarrjes në fonde të ndryshme investimi me nivele risku të ndryshme sipas zgjedhjes së tij.

Ky sigurim është i përshtatshëm për çdo person i cili kërkon të kombinojë mbrojtjen financiare që ofron sigurimi i jetës (për familjen/ pasardhësit) me mundësinë e përfitimit të të ardhurave nëpërmjet pjesmarrjes në fonde të ndryshme investimi me nivele risku/fitimi të zgjedhura nga ai vetë.

Sigurimi i Jetës Unit Linket është një kontratë sigurimi që kombinon sigurimin e jetës me fondet i investimit. Nëpërmjet këtij sigurimi, çdo individi i i ofrohet mundësia që të sigurojë jetën për periudha të ndryshme kohe duke i  ofruar njëkohësisht mundësinë e pjesëmarrjes në fonde të ndryshme investimi me nivele risku të ndryshme sipas zgjedhjes së tij.

Ky sigurim është i përshtatshëm për çdo person i cili kërkon të kombinojë mbrojtjen financiare që ofron sigurimi i jetës (për familjen/ pasardhësit) me mundësinë e përfitimit të të ardhurave nëpërmjet pjesmarrjes në fonde të ndryshme investimi me nivele risku/fitimi të zgjedhura nga ai vetë.

PUBLIKIME

SHERBIMET

Rrjeti Mjeksor

Kontrollo Vlefshmërin e Policës

Apliko Online

Raporto Dëmin Online

Bli Online

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG-JETË !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?