Sigurim Jetë dhe Shëndet në Udhëtim

Gjatë udhëtimit dhe qëndrimit në një shtet kudo nëpër botë, kontrata e sigurimit të jetës dhe shëndetit e ofruar nga Albsig Jetë sh.a. ju garanton qetësinë dhe sigurinë për mbulimin e çdo shpenzimi financiar për probleme mjekësore emergjente të papritura,  të përfshira në kushtet e sigurimit. Kjo kontratë sigurimi ofron mbulimet e mëposhtme:

  • Shpenzimet Mjekësore emergjente;
  • Shpenzimet e Riatdhesimit;
  • Humbjen e Jetës;
  • Primi i sigurimit përcaktohet në varësi të ditëve të qëndrimit, moshës së të siguruarit dhe destinacionit të udhëtimit/qëndrimit.

Gjatë udhëtimit dhe qëndrimit në një shtet kudo nëpër botë, kontrata e sigurimit të jetës dhe shëndetit e ofruar nga Albsig Jetë sh.a. ju garanton qetësinë dhe sigurinë për mbulimin e çdo shpenzimi financiar për probleme mjekësore emergjente të papritura,  të përfshira në kushtet e sigurimit. Kjo kontratë sigurimi ofron mbulimet e mëposhtme:

  • Shpenzimet Mjekësore emergjente;
  • Shpenzimet e Riatdhesimit;
  • Humbjen e Jetës;
  • Primi i sigurimit përcaktohet në varësi të ditëve të qëndrimit, moshës së të siguruarit dhe destinacionit të udhëtimit/qëndrimit.

LIDHJET E DOBISHME

Albsig.sh.a

Albsig Invest

Autoriteti I Mbikeqyrjes Financiare

 

PUBLIKIME

Te Dhenat Financiare

Mediat

Mundesi Punesimi

Njoftime

Raporto Ankesat

SHERBIMET

Rrjeti Mjeksor

Kontrollo Vlefshmerin e Polices

Apliko Online

Raporto Demin Online

Bli Online

ZYRAT QENDRORE

Adresa : Rruga e Barrikadave, Albsig HQ, 1001 Tirane.

Tel: +355 42254664

E-mail: info@albsig-jete.al

NUIS: L92019017V

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG-JETË !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?