Fjala e Drejtorit Te Pergjithshem

Fjala e Drejtorit Te Pergjithshem

Albsig Jetë Sha është një shoqëri aksionere e themeluar në vitin 2019, me aksioner të vetëm ALBSIG Sha, një nga kompanitë me trendin më të lartë të rritjes në tregun e sigurimeve gjatë viteve të fundit, si dhe pjesë e Grupit KASTRATI, një ndër sipërmarrjet më të rëndësishme dhe të suksesshme në tregun shqiptar.

Albsig Jetë Sha ka në fokus orientimin ndaj klientit, dedikuar rritjes së ndërgjegjësimit të tyre për të ardhmen dhe ofrimin e paketave të sigurimeve të jetës, duke plotësuar çdo kërkesë të mundshme të tyre me qëllim krijimin e një marrëdhënie të shëndetshme dhe afagjatë.

Albsig Jetë Sha është një nga kompanitë më inovatore në treg, ku paralelisht produkteve tradicionale, target të rëndësishëm do të kene edhe produkte të reja, duke iu mundësuar klienteve dhe bashkëpunëtorëve tanë përfitime të qëndrueshme dhe të mëdha.

Besimi dhe siguria e klienteve tanë, si individë dhe kompani, krijuar në vite, aplikimi i strategjive të mirëmenduara, ekspertiza e një stafi profesional dhe konsolidimi i marrëdhënieve me klientet, nxisin synimin tonë drejt një pozicioni lider në tregun e sigurimeve të jetës.

Albsig Jetë Sha është një shoqëri aksionere e themeluar në vitin 2019, me aksioner të vetëm ALBSIG Sha, një nga kompanitë me trendin më të lartë të rritjes në tregun e sigurimeve gjatë viteve të fundit, si dhe pjesë e Grupit KASTRATI, një ndër sipërmarrjet më të rëndësishme dhe të suksesshme në tregun shqiptar.

Albsig Jetë Sha ka në fokus orientimin ndaj klientit, dedikuar rritjes së ndërgjegjësimit të tyre për të ardhmen dhe ofrimin e paketave të sigurimeve të jetës, duke plotësuar çdo kërkesë të mundshme të tyre me qëllim krijimin e një marrëdhënie të shëndetshme dhe afagjatë.

Albsig Jetë Sha është një nga kompanitë më inovatore në treg, ku paralelisht produkteve tradicionale, target të rëndësishëm do të kene edhe produkte të reja, duke iu mundësuar klienteve dhe bashkëpunëtorëve tanë përfitime të qëndrueshme dhe të mëdha.

Besimi dhe siguria e klienteve tanë, si individë dhe kompani, krijuar në vite, aplikimi i strategjive të mirëmenduara, ekspertiza e një stafi profesional dhe konsolidimi i marrëdhënieve me klientet, nxisin synimin tonë drejt një pozicioni lider në tregun e sigurimeve të jetës.

Organet Drejtuese

Organet Drejtuese

Këshilli Mbikqyrës

  • Plarent Hamzaj – Kryetar

  • Redi Ujkashi – Anëtar

  • Klodjan Gjonaj – Anëtar

Këshilli Mbikqyrës

  • Plarent Hamzaj – Kryetar

  • Redi Ujkashi – Anëtar

  • Klodjan Gjonaj – Anëtar

PUBLIKIME

SHERBIMET

Rrjeti Mjeksor

Kontrollo Vlefshmërin e Policës

Apliko Online

Raporto Dëmin Online

Bli Online

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG-JETË !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?